Supporting Online Material


The Growth Factor Progranulin Binds to TNF Receptors and Is Therapeutic Against Inflammatory Arthritis in Mice
Wei Tang, Yi Lu, Qing-Yun Tian, Yan Zhang, Feng-Jin Guo, Guang-Yi Liu, Nabeel Muzaffar Syed, Yongjie Lai, Edward Alan Lin, Li Kong, Jeffrey Su, Fangfang Yin, Ai- Hao Ding, Alexandra Zanin-Zhorov, Michael L. Dustin, Jian Tao, Joseph Craft, Zhinan Yin, Jian Q. Feng, Steven B. Abramson, Xiu-Ping Yu, Chuan-ju Liu

Supporting Online Material

This supplement contains:
Materials and Methods
Figs. S1 to S19
Table S1
References

This file is in Adobe Acrobat PDF format.