Letters

Archaeology Augments Tibet's Genetic History—Response

See allHide authors and affiliations

Science  17 Sep 2010:
Vol. 329, Issue 5998, pp. 1467-1468
DOI: 10.1126/science.329.5998.1467-b

Article Information

vol. 329 no. 5998 1467-1468

Print ISSN: 
Online ISSN: 
History: 
  Other Contributors: 
  • Jennifer Sills

  Author Information

  1. Xin Yi1,2,
  2. Yu Liang1,2,
  3. Emilia Huerta-Sanchez3,
  4. Xin Jin1,4,
  5. Zha Xi Ping Cuo2,5,
  6. John E. Pool3,6,
  7. Xun Xu1,
  8. Hui Jiang1,
  9. Nicolas Vinckenbosch3,
  10. Thorfinn Sand Korneliussen7,
  11. Hancheng Zheng1,4,
  12. Tao Liu1,
  13. Weiming He1,8,
  14. Kui Li2,5,
  15. Ruibang Luo1,4,
  16. Xifang Nie1,
  17. Honglong Wu1,9,
  18. Meiru Zhao1,
  19. Hongzhi Cao1,9,
  20. Jing Zou1,
  21. Ying Shan1,4,
  22. Shuzheng Li1,
  23. Qi Yang1,
  24.   Asan1,2,
  25. Peixiang Ni1,
  26. Geng Tian1,2,
  27. Junming Xu1,
  28. Xiao Liu1,
  29. Tao Jiang1,9,
  30. Renhua Wu1,
  31. Guangyu Zhou1,
  32. Meifang Tang1,
  33. Junjie Qin1,
  34. Tong Wang1,
  35. Shuijian Feng1,
  36. Guohong Li1,
  37.   Huasang1,
  38. Jiangbai Luosang1,
  39. Wei Wang1,
  40. Fang Chen1,
  41. Yading Wang1,
  42. Xiaoguang Zheng1,2,
  43. Zhuo Li1,
  44. Zhuoma Bianba10,
  45. Ge Yang10,
  46. Xinping Wang11,
  47. Shuhui Tang11,
  48. Guoyi Gao12,
  49. Yong Chen5,
  50. Zhen Luo5,
  51. Lamu Gusang5,
  52. Zheng Cao1,
  53. Qinghui Zhang1,
  54. Weihan Ouyang1,
  55. Xiaoli Ren1,
  56. Huiqing Liang1,
  57. Huisong Zheng1,
  58. Yebo Huang1,
  59. Jingxiang Li1,
  60. Lars Bolund1,
  61. Karsten Kristiansen1,7,
  62. Yingrui Li1,
  63. Yong Zhang1,
  64. Xiuqing Zhang1,
  65. Ruiqiang Li1,7,
  66. Songgang Li1,
  67. Huanming Yang1,
  68. Rasmus Nielsen1,3,7,*,
  69. Jun Wang1,7,*,
  70. Jian Wang1,*
  1. 1BGI-Shenzhen, Shenzhen 518083, China.
  2. 2The Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100062, China.
  3. 3Department of Integrative Biology and Department of Statistics, University of California Berkeley, Berkeley, CA 94820, USA.
  4. 4Innovative Program for Undergraduate Students, School of Bioscience and Biotechnology, South China University of Technology, Guangzhou 510641, China.
  5. 5The People's Hospital of the Tibet Autonomous Region, Lhasa 850000, China.
  6. 6Department of Evolution and Ecology, University of California Davis, Davis, CA 95616, USA.
  7. 7Department of Biology, University of Copenhagen, DK-1165 Copenhagen, Denmark.
  8. 8Innovative Program for Undergraduate Students, School of Science, South China University of Technology, Guangzhou 510641, China.
  9. 9Genome Research Institute, Shenzhen University Medical School, Shenzhen 518060, China.
  10. 10The People's Hospital of Lhasa, Lhasa, 850000, China.
  11. 11The Military General Hospital of Tibet, Lhasa, 850007, China.
  12. 12The Hospital of XiShuangBanNa Dai Nationalities, Autonomous Jinghong 666100, Yunnan, China.
  1. *To whom correspondence should be addressed. E-mail: wangjian{at}genomics.org.cn (Ji.W.); wangj{at}genomics.org.cn (Ju.W.); rasmus_nielsen{at}berkeley.edu (R.N.)

  Altmetric

  Article usage

  Article usage: September 2010 to April 2019

  AbstractFullPdf
  Sep 201001016492
  Oct 20100194114
  Nov 201006054
  Dec 201004225
  Jan 201103834
  Feb 201102327
  Mar 201102413
  Apr 20110163
  May 201101511
  Jun 20110158
  Jul 20110123
  Aug 201101710
  Sep 20110143
  Oct 20110166
  Nov 20110165
  Dec 2011082
  Jan 20120159
  Feb 201201811
  Mar 20120127
  Apr 201201811
  May 20120114
  Jun 2012086
  Jul 2012066
  Aug 20120104
  Sep 20120125
  Oct 2012071
  Nov 2012099
  Dec 2012027
  Jan 20130116
  Feb 2013079
  Mar 20130143
  Apr 20130133
  May 201301910
  Jun 2013041
  Jul 2013054
  Aug 2013033
  Sep 2013020
  Oct 2013052
  Nov 2013092
  Dec 20130129
  Jan 201403140
  Feb 2014035
  Mar 2014053
  Apr 2014043
  May 2014010
  Jun 2014092
  Jul 2014013
  Aug 2014012
  Sep 2014020
  Oct 2014042
  Nov 2014052
  Dec 2014010
  Jan 2015014
  Feb 20150111
  Mar 2015071
  Apr 2015055
  May 2015052
  Jun 2015041
  Jul 2015066
  Aug 2015020
  Sep 2015067
  Oct 2015013
  Nov 2015011
  Dec 2015003
  Jan 2016011
  Mar 2016012
  Apr 2016042
  May 2016021
  Jun 2016011
  Jul 2016082
  Aug 2016051
  Sep 2016010
  Oct 2016011
  Nov 2016012
  Dec 2016040
  Jan 2017020
  Feb 2017041
  Mar 2017044
  Apr 2017021
  May 2017032
  Jun 2017020
  Jul 2017010
  Aug 2017050
  Sep 2017041
  Oct 2017041
  Nov 2017030
  Dec 20170120
  Jan 2018051
  Feb 20180111
  Mar 20180193
  Apr 2018051
  May 2018030
  Jun 2018072
  Jul 2018020
  Aug 2018043
  Sep 2018041
  Oct 2018050
  Nov 2018030
  Dec 2018010
  Jan 2019075
  Feb 20190108
  Mar 2019063
  Apr 2019051