PerspectiveEvolution

Splicing in 4D

See allHide authors and affiliations

Science  21 Dec 2012:
Vol. 338, Issue 6114, pp. 1547-1548
DOI: 10.1126/science.1233219

Article Information

vol. 338 no. 6114 1547-1548

PubMed: 
Print ISSN: 
Online ISSN: 
History: 
  • .

Author Information

  1. Panagiotis Papasaikas1,2,
  2. Juan Valcárcel1,2,3
  1. 1Centre de Regulació Genòmica, 08003 Barcelona, Spain.
  2. 2Universitat Pompeu Fabra, 08003 Barcelona, Spain.
  3. 3Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Dr. Aiguader 88, 08003 Barcelona, Spain.
  1. E-mail: juan.valcarcel{at}crg.eu

Altmetric

Article usage

Article usage: December 2012 to October 2020

AbstractFullPdf
Dec 20120766979
Jan 20130566579
Feb 2013011798
Mar 201308885
Apr 201308257
May 201308435
Jun 201308734
Jul 201309221
Aug 201306318
Sep 201307529
Oct 201306021
Nov 201302423
Dec 201301217
Jan 201401920
Feb 201403021
Mar 201403424
Apr 201401629
May 201401014
Jun 20140144
Jul 2014181511
Aug 2014362014
Sep 2014271213
Oct 2014261612
Nov 201431128
Dec 20144256
Jan 20152161
Feb 2015875
Mar 2015251712
Apr 201513910
May 20151965
Jun 201521912
Jul 20152343
Aug 20151769
Sep 20152485
Oct 20155275
Nov 20151978
Dec 20153784
Jan 20163613
Feb 201629114
Mar 201630144
Apr 20161810
May 20161942
Jun 20163913
Jul 20162865
Aug 20161922
Sep 20161010
Oct 20163153
Nov 20163644
Dec 20162345
Jan 20171842
Feb 20172544
Mar 20171626
Apr 20172164
May 2017922
Jun 20171930
Jul 20171954
Aug 20172721
Sep 20171961
Oct 201743113
Nov 20173022
Dec 20172262
Jan 201826310
Feb 201820130
Mar 201823212
Apr 20181631
May 20181931
Jun 20183431
Jul 20181363
Aug 2018984
Sep 20182432
Oct 20181785
Nov 20182462
Dec 20181933
Jan 20191433
Feb 2019665
Mar 201923134
Apr 20199111
May 20192581
Jun 20191095
Jul 20192292
Aug 20192441
Sep 20191281
Oct 201920106
Nov 20191771
Dec 20192074
Jan 20202686
Feb 20202252
Mar 20202264
Apr 20201331
May 20201564
Jun 202017106
Jul 20208106
Aug 202029115
Sep 20201797
Oct 20202252

Stay Connected to Science