Report

Activating hotspot L205R mutation in PRKACA and adrenal Cushing’s syndrome

See allHide authors and affiliations

Science  23 May 2014:
Vol. 344, Issue 6186, pp. 913-917
DOI: 10.1126/science.1249480

Article Information

vol. 344 no. 6186 913-917

PubMed: 
Print ISSN: 
Online ISSN: 
History: 
 • Received for publication December 9, 2013
 • Accepted for publication March 21, 2014
 • .

Article Versions

Author Information

 1. Yanan Cao1,*,
 2. Minghui He2,*,
 3. Zhibo Gao2,*,
 4. Ying Peng1,
 5. Yanli Li1,
 6. Lin Li2,
 7. Weiwei Zhou1,
 8. Xiangchun Li2,
 9. Xu Zhong1,
 10. Yiming Lei2,
 11. Tingwei Su1,
 12. Hang Wang2,
 13. Yiran Jiang1,
 14. Lin Yang2,
 15. Wei Wei1,
 16. Xu Yang2,
 17. Xiuli Jiang1,
 18. Li Liu2,
 19. Juan He1,
 20. Junna Ye1,
 21. Qing Wei3,
 22. Yingrui Li2,
 23. Weiqing Wang1,,
 24. Jun Wang2,4,5,6,7,,
 25. Guang Ning1,8,
 1. 1Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Key Laboratory for Endocrine Tumors, Rui-Jin Hospital, Shanghai Jiao-Tong University School of Medicine, Shanghai, China.
 2. 2BGI-Shanghai, BGI-Shenzhen, Shenzhen, China.
 3. 3Department of Pathology, Rui-Jin Hospital, Shanghai Jiao-Tong University School of Medicine, Shanghai, China.
 4. 4Department of Biology, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
 5. 5King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia.
 6. 6Macau University of Science and Technology, Macau, China.
 7. 7Department of Medicine, University of Hong Kong, Hong Kong.
 8. 8Laboratory of Endocrinology and Metabolism, Institute of Health Sciences, Shanghai Institutes for Biological Sciences (SIBS), Chinese Academy of Sciences (CAS), and Shanghai Jiao Tong University School of Medicine (SJTUSM), Shanghai, China.
 1. Corresponding author. E-mail: guangning{at}medmail.com.cn (G.N.); wangj{at}genomics.org.cn (J.W.); wqingw{at}hotmail.com (W.W.)
 1. * These authors contributed equally to this work.

Altmetric

Article usage

Article usage: April 2014 to August 2019

AbstractFullPdf
Apr 201414807445590
May 201422572525879
Jun 20144499226285
Jul 20141649106103
Aug 20141211101119
Sep 20149399097
Oct 20147178172
Nov 20144517272
Dec 20143715057
Jan 20152647154
Feb 20152634336
Mar 20152537329
Apr 20152407250
May 20152214946
Jun 20152735228
Jul 20151573434
Aug 20151973527
Sep 20152134030
Oct 20151634927
Nov 20152044446
Dec 20151804526
Jan 20161102125
Feb 20161191123
Mar 20161821935
Apr 20161972023
May 20161812436
Jun 20161222214
Jul 20161241819
Aug 20161733041
Sep 20161452922
Oct 20161622028
Nov 20161411219
Dec 20161652138
Jan 20171841921
Feb 2017132127
Mar 20171671422
Apr 2017154775
May 2017122935
Jun 2017961122
Jul 2017106818
Aug 2017115167
Sep 20171151615
Oct 20171191013
Nov 20171341820
Dec 2017121158
Jan 20181281130
Feb 20181001817
Mar 20181211824
Apr 201893118
May 20181512329
Jun 2018114710
Jul 20181491318
Aug 2018104188
Sep 20181313522
Oct 20181004214
Nov 2018139257
Dec 2018124218
Jan 20191968523
Feb 2019131274
Mar 20191814324
Apr 20191221810
May 2019110199
Jun 20191122413
Jul 20191052013
Aug 2019682312