Supporting Online Material


Abstract
Full Text
Collection, Mapping, and Annotation of Over 28,000 cDNA Clones from japonica Rice: The Rice Full-Length cDNA Consortium
Shoshi Kikuchi, Kouji Satoh, Toshifumi Nagata, Nobuyuki Kawagashira, Koji Doi, Naoki Kishimoto, Junshi Yazaki, Masahiro Ishikawa, Hitomi Yamada, Hisako Ooka, Isamu Hotta, Keiichi Kojima, Takahiro Namiki, Eisuke Ohneda, Wataru Yahagi, Kohji Suzuki, Chao Jie Li, Kenji Ohtsuki, Toru Shishiki, Yasuhiro Otomo, Kazuo Murakami, Yoshiharu Iida, Sumio Sugano, Tatsuto Fujimura, Yutaka Suzuki, Yuki Tsunoda, Takashi Kurosaki, Takeko Kodama, Hiromi Masuda, Michie Kobayashi, Quihong Xie, Min Lu, Ryuya Narikawa, Akio Sugiyama, Kouichi Mizuno, Satoko Yokomizo, Junko Niikura, Rieko Ikeda, Junya Ishibiki, Midori Kawamata, Akemi Yoshimura, Junichirou Miura, Takahiro Kusumegi, Mitsuru Oka, Risa Ryu, Mariko Ueda, Kenichi Matsubara, Jun Kawai, Piero Carninci, Jun Adachi, Katsunori Aizawa, Takahiro Arakawa, Shiro Fukuda, Ayako Hara, Wataru Hashidume, Norihito Hayatsu, Koichi Imotani, Yoshiki Ishii, Masayoshi Itoh, Ikuko Kagawa, Shinji Kondo, Hedeaki Konno, Ai Miyazaki, Naoki Osato, Yoshimi Ota, Rintaro Saito, Daisuke Sasaki, Kenjiro Sato, Kazuhiro Shibata, Akira Shinagawa, Toshiyuki Shiraki, Masayasu Yoshino, and Yoshihide Hayashizaki

Supplementary Material

This file is in Adobe Acrobat PDF format. If you have not installed and configured the Adobe Acrobat Reader on your system, please see Help with Printing for instructions.

This supplement contains:

Materials and Methods
Figs. S1 to S5
Tables S1 to S8
References
Additional Tables

Supplemental PDF 1


Additional Tables

Supplemental PDF 2