Supplementary Materials

A three-dimensional map of the Milky Way using classical Cepheid variable stars

Dorota M. Skowron, Jan Skowron, Przemek Mróz, Andrzej Udalski, Paweł Pietrukowicz, Igor Soszyński, Michał K. Szymański, Radosław Poleski, Szymon Kozłowski, Krzysztof Ulaczyk, Krzysztof Rybicki, Patryk Iwanek

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Figs. S1 to S5
  • Tables S1 and S2
  • References
Data S1