Supplementary Materials

Transmission heterogeneities, kinetics, and controllability of SARS-CoV-2

Kaiyuan Sun, Wei Wang, Lidong Gao, Yan Wang, Kaiwei Luo, Lingshuang Ren, Zhifei Zhan, Xinghui Chen, Shanlu Zhao, Yiwei Huang, Qianlai Sun, Ziyan Liu, Maria Litvinova, Alessandro Vespignani, Marco Ajelli, C├ęcile Viboud, Hongjie Yu

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Figs. S1 to S11
  • Tables S1 to S5
  • References
MDAR Reproducibility Checklist